V sobotu oslavili 101. výročí založení sboru dobrovolní hasiči z Podzámčí. Součástí slavnosti byl průvod obcí i členská schůze. V průvodu jela i koněspřežná stříkačka z roku 1913, která je v majetku sboru od jeho počátku. Svoji historickou stříkačku, zvanou babička, představili i kolegové z kdyňského sboru.

Procesí obcí doprovázely pochodové písně harmonikářů, sedících na stříkačce tažené koňmi. Kdyňští hasiči poté předvedli ukázku hasebního zásahu při požáru postavené chaloupky. Všechny hosty přivítal starosta SDH Jan Basakin. Vzpomenuta byla historie sboru a čas byl i na gratulace přítomných hostů. Oslavy vyvrcholily v kulturním sále taneční zábavou, když do časných ranních hodin hráli na harmoniky pan Šrankota z Mrákova a pan Goubej z Domažlic.

Rodinné vazby

U zrodu sboru v Podzámčí stál také Štěpán Berka, jehož vnuk Josef byl do minulého roku starostou SDH Podzámčí. Bohužel svého dědečka nepoznal, jelikož když zemřel, ještě nebyl na světě. Se svým dědou si tak bohužel o práci ve sboru popovídat nemohl. Na rodinnou tradici opět navazují dcery Josefa Berky, Marcela se Simonou. Simona je nyní jednatelkou SDH.

Začátky hasičského sboru

Dostupnost Podzámčí byla pro hasiče z okolních obcí dost náročná. Cesty byly špatné a čas potřebný pro jejich zdolání značný. Místní se po mnoho let snažili, aby byl ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů. 1. listopadu 1910 byla podána žádost a 23. března 1911 byla zřízena odbočka, do které bylo přijato 13 mužů z Podzámčí, činných členů Sboru dobrovolných hasičů v Koutě. Byli to Jiří Adámek, Jiří Jelínek, Jiří Kaiser, Josef Šlegl, Jan Kozák, Jan Hartl, Štěpán Berka, František Adámek, Václav Seidenglanz, František Švajner, Josef Adámek, Matěj Ticháček a Karel Ticháček. Dne 25.března 1911 mužstvo obdrželo částečnou výzbroj, 13 kusů přileb a 2 lezecké pásy se sekerami. Na podzim téhož roku se přihlásili další Podzámečtí jako přispívající členové. Sbor si objednal stříkačku za 1150 korun, od státu dostal subvenci 500 korun. Stříkačka byla vyrobena roku 1912 firmou R. A. Smekal Praha-Smíchov. Přivezena byla 19.ledna 1913 z nádraží ve Kdyni hasičskými koňmi. První valná schůze sboru se konala 6.července 1913.