Na programu bylo projednání obsáhlého plánu práce na letošní rok, zpráva o činnosti okrsku za rok uplynulý, která byla rozdělena do dvou částí – kulturně společenské a podrobně zpracované zprávy o zásazích při požárech a technické pomoci při jiných událostech pocinovskou jednotkou.

Jak řekl starosta okrsku Leon Stavovčík, patrně nejrozsáhlejší byl 27. března zásah při požáru lesa nad Brnířovem, jehož se kromě pocinovských zúčastnilo šest dalších sborů včetně vrtulníku ministerstva vnitra: „Tady je trochu problém dát dohromady alespoň část zásahové jednotky, protože většina jejích členů je v práci. Naši Tatru ten den řídil Václav Ponocný starší a člověk musel jen obdivovat jeho umění na úzkých lesních cestách.“

Posledně jmenovaný pak pohovořil o historii okrsku, který vznikl již v roce 1930 a jenž funguje ve složení sborů uvedených v úvodu včetně nepřítomného Dobříkova od roku 1960 nepřetržitě, zmínil se o úspěšně rozvíjející se práci s mládeží a z pozice zástupce okresního sdružení pak zhodnotil práci jednotlivých sborů okrsku.

Vedoucí odborné rady mládeže Domažlického okresu Josef Hofmann v diskusi řekl: „Jsem rád, že právě ve vašem okrsku se daří práce s mládeží, že jste vzorní účastníci i pořadatelé soutěží mládeže. Obzvlášť branný závod v Chodské Lhotě každý obdivuje pro jeho náročnost, vzornou organizaci a velkou účast.“

V diskusi obě starostky vyzdvihly spolupráci s dobrovolnými hasiči a zástupci jednotlivých sborů krátce zhodnotili svoji činnost a oznámili, co zajímavého mají v plánu na letošní rok.

Člen krajské revizní rady sdružení hasičů Jan Královec seznámil přítomné se situací v Krajské radě, kladně zhodnotil práci okrsku a jednání tím uzavřel.

Pro všechny zúčastněné připravili místní malé občerstvení, a tak se ještě nějakou chvíli neformálně hovořilo nejen o problémech, ale i o radostech práce dobrovolných hasičů.

Zdeněk Huspek