Sedmadvacet zástupců sborů dobrovolných hasičů pocinovického okrsku se sjelo první únorovou sobotu do kulturního zařízení v Dobříkově, aby na valné hromadě zhodnotili činnost, probrali letošní plán a obměnili vedení.


Dobříkov, který spadá pod Kdyni, představil starosta SDH Oskar Hamrus. Jeho 78 obyvatel žije aktivně, několikrát do roka se scházejí při různých akcích, na brigádách zvelebují prostředí, v němž žijí, a jako záležitost, která v tak malých obcích není příliš obvyklá, uvedl Hamrus družbu s jedinou stejnojmennou obcí v Čechách – Dobříkovem v okrese Ústí nad Orlicí.


Hodnocení minulého roku přednesl dosavadní velitel Jiří Štauber. Zmínil okrskovou soutěž hasičů v Pocinovicích, okresní soutěž v Domažlicích, oslavy 110 let založení sboru v Chodské Lhotě, velitelský den v Orlovici, cvičení s dálkovou dopravou vody a záchranou osob v zakouřeném prostoru i noční soutěž v požární dovednosti. Co se vejde do jedné delší věty, představuje obsáhlou činnost lidí, kteří se hasičině věnují zdarma a ve svém volném čase.


Do vedení okrsku byli na období 2010–15 zvoleni V. Ponocný st. jako zástupce okresního výboru, L. Stavovčík starostou, P. Ponocný velitelem, J. Šváb jeho zástupcem, vedoucím mládeže J. Tvardík, preventistou M. Jäger, strojníkem J. Široký, jednatelem J. Grösl, zpravodajem Z. Huspek, kulturním referentem V. Květoň, zástupcem klubu důchodců J. Toman a předsedou revizní komise V. Ponocný ml.


Nový velitel pak slíbil pokračovat v dosavadní práci tak, aby okrsek dosahoval i nadále vynikajících výsledků v rámci okresu Domažlice.


Plán činnosti se od let minulých příliš neliší. Okrsková soutěž bude 5. května v Dobříkově, budou se konat oslavy 130 let založení SDH v Pocinovicích i zájezd do jižních Čech, který chtějí uspořádat Loučimští a pozvat též členy ostatních sborů. . Součástí plánu byl i termínový kalendář okrskových soutěží, které uspořádá každý rok jiný sbor.


Valné hromady se zúčastnil také místostarosta okrskového sdružení Václav Kalčík, který kandiduje na jeho starostu.

V diskusi pak kromě jednotlivých velitelů vystoupil i přítomný poslanec PČR Jan Látka, který připomněl své zásluhy pro domažlické dobrovolné hasiče a seznámil s poslaneckou iniciativou o přispívání pojišťoven na činnost dobrovolných hasičů a návrhu zákona na daňové zvýhodnění zaměstnavatelů dobrovolných hasičů.


Václav Ponocný st. pak zhodnotil práci jednotlivých sborů a před podáváním chutného gulášku starosta okrsku Leon Stavovčík valnou hromadu ukončil.

Autor: Zdeněk Huspek