Průvod doprovázela pochodová kapela, která hrála příhodně písničku „Co jste hasiči, co jste dělali“. Následoval povoz tažený koňmi a procesí uzavírala stará hasičská stříkačka ze Kdyně. Na oslavy se dostavily i sbory z Chocomyšle, Němčic, Úboče a obce Kaničky.

Na konci Mezholez se na improvizovaném hřišti seřadili. Starosta Mezholez ve svém projevu dodal: „Začátky a založení už si nikdo z nás tady nepamatuje, ale máme kroniky. A konec je rovněž v nedohlednu.“

Společně s přítomným Janem Látkou tak sboru popřáli minimálně dalších 120 let. Po projevech pak na hasiče a přítomné sbory čekala hasičská soutěž. Počasí přálo, tudíž se kolem hasičů sešla spousta podporovatelů a fanoušků.