O jeho zvoleníse rozhodlona výroční valné hromadě okrsku č. 8. Královec tak nahradíbývalého starostu Jana Breie, který sbor vedl 19 let. Z funkce odešel na vlastní žádost, ale rozhodl se dále působit v okresním sdružení, kam byl navržen i na post starosty.

Na valné hromadě byl rovněž zvolen výbor okrsku č. 8, pod který kromě Meclova spadá ještě šest dalších obcí.

Hasiči také náležitě zhodnotili uplynulý rok a slíbili si pokračovat v nastavené laťce i v letech příštích. „Uplynulý rok se vyznačoval výbornou soutěžní činností,“ zhodnotil Brei. „Družstvo mladých hasičů i družstvo veteránek z Meclova dosáhlo výborných výsledků a například Václav Míšek se v národním kole umístil na 17. místě a Miroslav Žáček skončil první v krajském kole,“ dodal.

Hasiči neopomenuli ani odměnit své členy za věrnost a dlouholetou činnost a předali celkem 25 ocenění.