Byla postavena na místě zbořené zbrojnice z roku 1925, která již nevyhovovala ani pro uskladnění moderní techniky ani jako zázemí dnešních členů SDH.

Ještě než byla přestřižena páska, přednesli své projevy velitel sboru František Bouda a starostka obce Marie Ptáková. Nové zbrojnici požehnal farář Petr Bednář.

Pozvání na slavnost přijali také členové hasičských sborů z Kolovče, z Hříchovic, ze Zíchova, z Těšovic a ze Lštění. Nejdelší cestu museli zdolat kolegové hasiči až z Kanic u Brna.

Program zpestřili svým vystoupením malí požárníci z Kolovče a profesionálové z Domažlic předvedli ukázku zásahu u dopravní nehody.

Přítomní měli možnost posedět, občerstvit se a zavzpomínat pod velkým párty stanem, který zapůjčili kolovečtí hasiči. Vzpomínání napomohla i výstavka starých fotografií v patře zbrojnice.

Velké poděkování patří všem členům Sboru dobrovolných hasičů v Kanicích za skvěle odvedenou práci a nezbývá než slovy paní starostky Marie Ptákové popřát, aby nová hasičská zbrojnice sloužila alespoň tak dlouho jako ta, postavená před lety našimi dědy, a raději pouze ke cvičným účelům.

Eliška Cibulková