Setkání se zúčastnil senátor a velký příznivec hasičského sportu Jan Látka a místostarosta Horšovského Týna David Škopek. Za hasičský záchranný sbor dorazil velitel Požární stanice Staňkov nadpraporčík Radek Snášel.

Během programu si přítomní vyslechli zprávu o činnosti sboru a výjezdové jednotky, o práci mladých hasičů a dále zprávy pokladníka, sportovního družstva či kontrolní a revizní komise. O kulturní vložku se postarali mladí hasiči, kteří si připravili vystoupení se zimní tematikou.

Při bilancování hasiči konstatovali, že jednotka SDH města Horšovský Týn zasahovala v uplynulém roce u 80 událostí, z nichž šlo třicetkrát o požár. K technickým událostem jednotka vyjela ve 44 případech, tři události byly spojené s vodou a k dopravní nehodě vyrazili horšovskotýnští hasiči také třikrát.

Členové sboru nastínili i své plány do letošního roku.