Při této příležitosti se konala valná hromada, na které bylo přítomno 23 občanů. Celou slavnostní akci zahájil starosta obce pan Jan Šperl. Po něm byli vyznamenáni tři hasiči jako poděkování za dlouholetou obětavou práci pro SDH. Oceněni byli: Václav Vostracký, Jan Homolka a Václav Výrut. Za okrsek byl přítomný Miroslav Brychcín a za Sdružení Čech, Moravy a Slezska Karel Zahrádka.

Pak vystoupil člen výboru pan Marek Klíma, který hovořil o historii hasičů, zejména o tom, jak se postupně pořizovaly potřeby pro jejich činnost. V první řadě to byla stříkačka, na kterou byla provedena sbírka mezi občany. První stříkačka byla zakoupena 18. června 1922 za 12 tisíc korun od SDH v Sadské. Jednalo se o ruční koňskou stříkačku. Teprve v roce 1938 byla zakoupena od firmy Smekal motorová stříkačka. 27. srpna byla tato stříkačka předána sboru. S oběma těmito stříkačkami se sbor zúčastňoval různých soutěží. 13. června 1971 se konala v Horní Kamenici okrsková soutěž, kde naše mužstvo obsadilo 1. místo a postoupilo do okresního kola soutěže. Na základě tohoto úspěchu jsme obdrželi od ONV - požární inspekce novou přenosnou motorovou stříkačku PS12 z SVA Holýšov s úplným vybavením. Mezníkem v činnosti sboru byl rok 1977, kdy proběhla generální oprava požární zbrojnice a v roce 1978 byla dokončena. Na této akci bylo odpracováno 2779 hodin, z toho 898 hodin zdarma. V tomto období se pracovalo i s dětmi. Bylo vytvořeno smíšené družstvo mladých požárníků. Mnoho členů obdrželo v minulosti čestná uznání, pamětní medaile a děkovné listy.

Po tomto úvodním slovu prošla všechna zúčastněná družstva obcí na místo, kde se akce konala. Nejednalo se o soutěž, nýbrž ukázku zásahu mužstev s různými typy stříkaček, od té nejstarší až po tu nejnovější. Akce se zúčastnila tato družstva: děti Lvíčata ze Staňkova pod vedením staňkovských žen, ženy Staňkov, ženy Ptenín, Stará garda Čermná, muži Čermná, muži Čelákovy, muži Horní Kamenice a muži Poděvousy.

S nejstarší stříkačkou taženou koňmi vystoupili hasiči z Čermné. SDH Koloveč předvedl hasičský vůz značky Volvo, protože je to jedno z nejmodernějších aut, která jsou jen tři v republice. HS Holýšov přijel s veteránem značky Chevrolet, kterým se mohli svést nejen děti, ale i dospělí.

Hasiči z Holýšova provedli ukázku vyprošťování osoby z havarovaného auta a dále hašení tohoto auta. Hasiči z Heřmanovy Hutě přijeli s autem Karosa a ukázali techniku s osvětlovacím balonem. Byla také předvedena automobilová plošina, ze které hasiči předvedli slaňování.

Výbor děkuje všem zúčastněným družstvům za účast na oslavách 90. výročí založení sboru. Celá akce byla zakončena večer hudbou na parketu u obecního hostince, kde vyhrávala hudba Asfalt.

Výbor SDH Čermná