Jednatel Miroslav Jäger všechny přivítal, přečetl program schůze a předal slovo starostovi sboru Josefu Stuiberovi, který zhodnotil uplynulý rok. Zmínil se o uspořádání bálu, masopustním průvodu, oslavách MDŽs obecním úřadem, o účasti v průvodu k uctění sv. Floriána. Slovo padlo i o brigádách na sázení stromků v obecním lese, sbírání kamení a železného šrotu.

Na konci srpna uspořádali hasiči členskou schůzi a pozvali místní podnikatele a rodiče dětí, které jsouv kroužku mladých hasičů,a všichni pak mohli ochutnat pečené sele. V září zajistilo 30 lidí, nejen členů, branný závod mladých hasičů. V předvánočním čase pomohli s přípravou a nasvícením vánočního stromku na návsi, v současné době už připravují oslavu 120. výročí založení sboru na příští rok.

Velitel sboru Václav Kafka pak vyjmenoval akce, jichž se zúčastnila zásahová jednotka. Ta vyjížděla ke čtyřem zásahům, z nichž patrně největší byl na Šteflích, kde hořely balíky slámy. Lhotečtí hasiči se aktivně podíleli na likvidaci požáru v obecní bytovce.

Nelze vynechat ani požární soutěže. Účast na okrskové soutěži v požárním sportu považují hasiči za samozřejmost, stejně jako účast na velitelském dni okrsku, který se konal v Loučimi. Kromě toho měli členové sboru v srpnu samostatné námětové cvičení, kdy „hasili“ skleník pana Pesla a stodolu u Sloupíků.

Ve Lhotě mají už dlouhých 19 let aktivní družstva mladých hasičů pod vedením Josefa Tvardíka, jehož zprávou schůze pokračovala. Po generační výměně dávají dohromady dvě soutěžní družstva, s nimiž se zúčastnili soutěží a závodů.

„Za posledních deset let se ve výkonnosti v soutěžích odehrál ohromný skok a časy se neustále zkracují,“ řekl Tvardík a dodal: „Problém menších sborů je v tom, že nemáme tolik atletických talentů jako ve městech.“ Přesto chtějí i nadále v závodech obsazovat přední místa.

Po letošních volbách se jednatel Miroslav Jäger stal v Chodské Lhotě starostou, a tak z této pozice nastínil, jak bude obec podporovat dobrovolné hasiče. V diskuzi pozdravili zástupci okolních sborů okrsku jednání a všichni nezapomněli popřát krásné Vánoce a štěstí a zdraví v novém roce. Po vystoupení zástupce Okresní rady sdružení hasičů Václava Ponocného následovala večeře a pak už se všichni bavili při muzice country kapely.

Zdeněk Huspek