„V praxi jsme se již setkali i s případy, kdy na vedení vysokého napětí vylezly osoby, které chtěly například vyhrát sázku, poškodit vedení nebo v horším případě skoncovat se životem. Proto jsou podobná školení přínosem pro obě strany," říká Karel Fiala, specialista bezpečnosti práce z ČEZ Distribučních služeb (ČDS).

Ve cvičné situaci uvízl na stožáru paraglidista a zůstal v bezvědomí viset v příhradové konstrukci. Této role se zhostil jeden z techniků z ČDS. Hasiči ho v nosítkách spustili na zem a poskytli první pomoc. Použili k tomu dynamické lano na postupové jištění, nízkoprůtažné lano na záchranu a jištění zachraňovaného, vakuová nosítka a záchranná nosítka SKED s páteřní dlahou. První pomoc mu poskytli v bezpečné vzdálenosti od stožáru.

Pohyb po konstrukci sloupu a podrobný postup přesných činností při takovéto události hasiči konzultovali s techniky ČDS, kteří mají mnohaletou praxi.

Při cvičení ještě technici hasičům předvedli, jak bezpečně zkratovat vedení VVN a podělili se s nimi o své poznatky a praktické zkušenosti.

„Cvičení si kladlo za cíl nacvičit postupové jištění při výstupu na stožáru VVN, záchranu osoby z výšky a poskytnutí první pomoci. Kromě toho jsme se pod dohledem odborníků seznámili se stožáry VVN a odnesli si cenné poznatky a informace pro případné zásahy s obdobnou tématikou," říká mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička, velitel stanice HZS Domažlice. (jir, jak)