Za svou poctivou práci a důvěru všech okolo získal služební byt v hasičské zbrojnici v Horšovském Týně. Zanedlouho začal žít s Petrou, která se pak stala jeho ženou a také členkou sboru hasičů v Horšovském Týně.

Z harmonického soužití se nejdříve narodila dnes tříletá Anežka a roční Matýsek. Krátce po narození syna se u Petry Beníškové projevila zákeřná nemoc, které i přes velké úsilí ve svých 40 letech podlehla. 

V současné době zůstal Vašek s dětmi sám, dočasně opustil zaměstnání a naplno se věnuje dětem. 

Walda Gang v sále mrákovského kulturáku.
Plný sál v Mrákově zpíval s Walda Gangem

„Uvědomujeme si situaci, do které se rodina Vaška dostala a bereme jako naši povinnost pomoci bližnímu v nouzi. Protože jako správní hasiči ctíme heslo, které je na všech hasičský praporech ‘Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci’, vyhlašujeme tuto sbírku a prosíme všechny, aby podle svých možností přispěli Vaškovi, který to v následujících letech nebude mít opravdu jednoduché,“ sdělil Petr Lahoda, starosta SDH Horšovský Týn.

Číslo transparentního účtu, na který můžete posílat své dary: 301753452/0300.