Akcí a úspěchů měli celou řádku. Jen na zásazích hasiči strávili 282 hodin, o techniku se starali dalších 338 hodin, mimozásahová činnost jim zabrala 384 hodin a na školení a výcvicích strávili 1 586 hodin. „Absolvovali jsme například dvoudenní výcvik s horskou službou, dále jsme byli na čtyřdenním cvičení na Baldově a strojníci absolvovali kurz na vznik do uzavřených prostor,“ řekl velitel jednotky Tomáš Růžek.

Tohle je však výčet těch nejzajímavějších akcí. Podobně na tom byli i mladí hasiči, kteří v průběhu roku absolvovali soutěže i školení a družstvo v kategorii mladších zazářilo především v okresní hře Plamen a postoupilo tak do krajské soutěže.

Při schůzi se udělovala i ocenění a medaile. Ta za věrnost 10 let putovala Matějovi Slavíkovi a Lukáši Michailovovi, stužku za věrnost 20 let obětavé práce si převzali Tomáš Růžek, Eva Duffková, Pavel Duffek a Hana Kohelová, stužku za věrnost 40 let obětavé práce získal Jaroslav Holeček st. a ocenění v podobě medaile svatého Floriána odnesli Pavel Fryml a Václav Duffek.

Novinkou do příštího roku je zvýšení členských poplatků pro dospělé členy i děti, a to na jednotnou částku 100 korun. „Je to z důvodů, abychom mohli čerpat různé dotace z ministerstva školství,“ vysvětlil za sbor David Kohel.

Z řad hostů vystoupil například Jaroslav Hrdlička z domažlické hasičské stanice či starosta České Kubice Radek Gerberg, který je taktéž dobrovolným hasičem na České Kubici. „Musím folmavským hasičům poděkovat. Zúčastnil jsem se i několika cvičení. Klobouk dolů, jelikož při jednom byl zapojený celý integrovaný záchranný systém. Navíc úžasně pracují s dětmi a vychovávají novou generaci hasičů,“ řekl Gerberg.

Ilustrační foto
Zlodějem byl závozník