Starosta sboru Martin Hösl se ohlédl za činností sboru v uplynulém roce 2018, a velitel družstva Jiří Kopecký naopak nastínil plány na letošní období. Vedle předaných ocenění za 10 a 20 let strávených u sboru, čestných uznání a vyznamenání za příkladnou práci a zásluhy přispěla chválou a maximální podporou i starostka obce Lenka Volkmannová.

„Patří jim i poděkování za úzkou spolupráci a nezbytnou podporu sboru při veškerém dění v obci.“ Jsou to právě hasiči, kteří se angažují při různých akcích, ať už sportovního nebo kulturního rázu. Mimo jiné pokrývají i hasičský sport a zaměřují se i na charitativní činnost.