Štichovský sbor doplnili i hosté z okolí – z Holýšova, Neuměře, Všekar, Kvíčovic a z okresního hasičského sdružení. Program byl jasný – zhodnocení uplynulého roku 2018, s nímž zúčastněné seznámil starosta sboru Josef Bernklau. „V současné době má štichovský sbor 48 členů, z toho 17 žen. Sbor je členem MAS a během roku pořádá několik akcí,“ řekla Andrea Bauerová ze Štichova. A opravdu toho hasiči nedělají málo, angažují se nejenom v oblasti kultury – připravili bál, taneční zábavu o pouti, stavěli májku – ale i v požárním sportu. Někteří členové darují krev a nezapomínají ani na jubilanty. Za příkladnou práci získal Jaroslav Roučka medaili, za 20 let u sboru byl oceněn Radek Vrzal, za 30 let u sboru Martin Hrubý a Jan Mandík.