Pátečního večerního nácviku dopravy vody požárním strojem z nádrže rybníka do tří vzájemně propojených automobilových cisteren se zúčastnilo 60 hasičů z okrsku Pocinovice (Pocinovice, Chodská Lhota, Loučim, Libkov, Dobříkov a Smržovice) a Dlažov (Dlažov, Běhařov, Miletice, Soustov a Slavíkovice).

Po nezbytné instruktáži vyrazila do chladného večera pod hvězdnatou oblohu první část zúčastněných. Z nádrže koupaliště před areálem nasál požární stroj vodu a hadicí B ji poslal do běhařovské cisterny. Odtud šla voda hadicí do první pocinovské cisterny a z ní do druhé, taky pocinovské. Z té pak dvěma proudnicemi stříkali hasiči vodu zpátky do nádrže.

Smyslem celé akce bylo nacvičit souhru při přečerpávání vody ze vzdáleného zdroje až k místu zásahu.

A zatímco jedna skupina pracovala venku, druhou seznámil velitel okrsku Petr Ponocný s postupy při zásahu a nezbytnou administrativou: „Při každém zásahu se řídíme bojovým řádem, který nám stanovuje jednoduché postupy, abychom něco nezkazili. Abychom věděli, co máme dělat, když jedeme na místo zásahu, co dělat v místě zásahu i co udělat, když přijedeme domů. Protože tohle jsou základní věci, které se normálně necvičí, my vždycky cvičíme zásah a co dělat kolem toho se necvičí. Taky si musíme probrat pohyb po komunikacích, protože i když jsou tady sbory 5. kategorie, jako třeba Loučim nebo Libkov, nasazují stříkačku pro doplnění vody do cisterny a tu mají zpravidla u silnice. Takže se musí naučit, jak to funguje, když se provoz musí omezit anebo i zastavit. No, a potom jsme vyplňovali zprávu o zásahu, což je jediný dokument o tom, co jednotka na místě dělala".

Velitel celé akce Václav Ponocný ml. měl coby profesionál na starosti její hladký průběh a v závěrečném hodnocení řekl: „Žádné zásadní nedostatky nebyly. Pracovali jsme na malém prostoru a to je vždycky náročné. Problém byl v komunikaci, trvalo skoro hodinu, než jsme signály baterkami zvládli. Nešlo tady o čas, ale měli jsme se naučit, kam sáhnout a co dělat."

Po hodnocení následovala večeře, jejíž přípravu, stejně tak jako občerstvení po celou dobu akce, si vzaly na starost ženy pocinovského družstva.

Velitelský den pokračoval v sobotu dopoledne přednáškou učitelky zdravotnické školy v Klatovech Evou Turečkovou a její kolegyní Evou Horáčkovou na téma jak zastavit krvácení na měkké tkáni, konkrétně na krční tepně, jak ošetřit otevřené poranění břicha i jak se chovat při epileptickém záchvatu nebo při bodnutí hmyzem do jazyka. Každý si pak mohl vyzkoušet resuscitaci. Nakonec se dobrovolní hasiči seznámili s technikou profesionálů, z Domažlic přijel příslušník HZS Martin Voják s CAS 30 t815 – 7 neboli „sedmičkovou" Tatrou. Společně s Václavem Ponocným předvedli malou ukázku a vybavení auta.

V hasičské kombinéze s přilbou na hlavě se velitelského dne zúčastnila i Jana Schambergerová z Pocinovic: „Celá akce si mi hodně líbila. Byly vidět příprava celého výcviku i práce jednotlivých sborů. Myslím, že celé cvičení bylo přínosem pro nás všechny."

Jen málo okrsků dobrovolných hasičů se věnuje podobné činnosti jako Pocinovští a pořádat velitelský den 12 let po sobě vyžaduje hodně entuziasmu. Důkazem, že se jim tohle všechno daří, je i spolupráce ze sousedním dlažovským okrskem, jenž patří do klatovského okresu. Počet odtud zúčastněných sborů je rok od roku vyšší.

Zdeněk Huspek