Mezi přítomnými nechyběli starostové obcí, jež pod mrákovský okrsek spadají, náměstek starosty OHS okresu Domažlice Jan Brei a předseda kontrolní rady okresu Domažlice Josef Jírovec.

Schůzi zahájil starosta mrákovského okrsku Václav Sladký minutou ticha k uctění památky zemřelých hasičů. Poté následovala zpráva o činnosti celého okrsku za uplynulý rok, kterou všem přítomným přednesl jeho velitel Václav Vaněk. Ve své řeči zmínil úspěchy jednotlivých sborů na kláních okrskových, pohárových a okresní soutěži. Dále připomněl důležitost námětového cvičení, které proběhlo v Pasečnici. „Jednalo se o dálkovou dopravu vody na fiktivní hořící kravín. Byl jsem mile překvapen účastí všech družstev našeho okrsku. Chtěl bych v tomto duchu uspořádat námětové cvičení i letos,“ uvedl Vaněk.

Poté následovaly zprávy o činnosti mladých hasičů, okrskové rady, klubu zasloužilých hasičů, o hospodaření okrsku za loňský rok a návrh plánu práce na rok letošní.

Jednatel mrákovského okrsku Václav Kůstka připomněl ve své zprávě o činnosti všech osmi hasičských sborů, které čítají celkem 701 členů, že jejich práce, ať už při pořádání bálů, výletů, různých setkání, fotbalových zápasů či při přípravě na hasičské soutěže, je velmi bohatá a užitečná ve všech směrech.

Po pestré diskuzi si všichni přítomní dopřáli malé občerstvení v podobě domácího guláše a dobře vychlazeného pivečka.