Zúčastnilo se 24 zástupců sborů dobrovolných hasičů Pocinovic, Chodské Lhoty, Dobříkova, Smržovic, Libkova a Loučimi včetně starostek Loučimi Jany Dirriglové, Libkova Barbory Černé, Pocinovic Marie Homolkové a starostů Chodské Lhoty Miroslava Jägera a Kdyně Oskara Hamruse. 

Zprávu o činnosti okrsku přednesl jeho velitel Josef Šváb, o dění v Okresním sdružení hasičů pohovořil Václav Ponocný st., který také oznámil své rozhodnutí skončit ve funkci ve sdružení, kde pracuje nepřetržitě od roku 1985. 

V diskuzi dostali slovo starostky i starostové a zmiňovali nejčastěji významnou roli dobrovolných hasičů v činnosti obcí. Zástupci jednotlivých sborů pak krátce promluvili o hlavních událostech ve svých sborech a zároveň oznámili termíny akcí pořádaných v letošním roce.

Dát dohromady termínový kalendář bylo ostatně jedním z hlavních bodů tohoto setkání, protože všechny zmíněné obce jsou známé svojí aktivitou nejen v činnosti hasičské, ale také kulturní i pracovní. Starosta Kdyně Hamrus pak řekl: „Okrsek je v okrese hodnocený jako nejaktivnější a budeme se jistě snažit, aby tomu tak bylo i nadále.“

Spokojený s jednáním byl také starosta okrsku Leon Stavovčík: „Poprvé v historii se našeho jednání zúčastnili všichni starostové v údolí kolem řeky Andělice, což svědčí o dobré spolupráci vedení obcí a hasičů.“

Úspěšné jednání valné hromady ukončilo občerstvení a společné fotografování.

Zdeněk Huspek