„Budova je v majetku města a pokračujeme ve vzájemné spolupráci, která je na velmi dobré úrovni,“ řekl. Upozornil, že horšovskotýnská jednotka JPO II je velmi využívána k výjezdům.

Již v loňském září místní sbor zakoupil nové speciální hasičské vozidlo s velkoobjemovou nádrží na vodu (přečerpá zhruba 3000 litrů vody za minutu) v hodnotě 7 541 000 korun. I tato částka plynula z rozpočtu města. Nicméně suma, kterou si město vyčlenilo pro hasičskou zbrojnici, bude pokryta dotací. „O dotaci bylo zažádáno a je přislíbena,“ konstatoval starosta.

Hasiči obnovu jejich zázemí uvítají. Starosta sboru Petr Lahoda zmínil, jaké problémy týkající se zbrojnice je v současné době trápí. "Obrovský problém je s elektroinstalací v garážích. Dále se drolí podlahy, luxferová okna promrzají a topení je neekonomické. Rekonstrukce je přínosem hlavně do budoucna. Jsme rádi, že město obdrželo příslib dotace."

Horšovský Týn však není jediné město, kde se hasiči dočkají nového zázemí. Rozsáhlým „omlazením“ a zároveň i zvětšením v současné době prochází hasičská zbrojnice ve Kdyni, jejíhož dokončení by se kdyňští dobrovolní hasiči měli dočkat ještě v první polovině tohoto roku.