Lidový dům a kino ve Staňkově se ve čtvrtek 19. března zaplnily dětmi ze třinácti dětských domovů. Konalo se zde totiž západočeské kolo sedmnáctého ročníku tradiční soutěže „Nejmilejší koncert“.

Děti soutěžily hned v několika disciplínách, kterými byly hra na hudební nástroj, sborový zpěv, malé jevištní formy, folklórní tanec či tanec moderní apod.

Výsledky poctivé práce dětí přijela zhodnotit známá cvičitelka Hanka Kynychová společně se svým týmem sdružení Dětské domovy v pohybu, které se celoročně dětským domovům věnuje.

Organizace letošního ročníku pro dětské domovy ze západních Čech tentokrát „vyšla“ na Dětský domov Staňkov.

A protože tento dětský domov je již třetím rokem zapojen do projektu Hanky Kynychové „Hejbejte se a zpívejte s Hankou a Novou“, dostala Hanka a další členové jejího sdružení Dětské domovy v pohybu nabídku, aby zasedli v odborné porotě pro kategorie folklórní a moderní tanec.

„Děti jsou všechny moc šikovné. Mnoho z nich, je již zapojeno v našem projektu a dnes tady prezentují i sestavy našich lektorů, z čehož mám nesmírnou radost. V kategorii, kterou jsem měla za úkol hodnotit, byla velká konkurence, takže rozhodování o tom, který domov postoupí do celostátního kola, bylo opravdu velmi těžké,“ vyjádřila své nadšení Hanka Kynychová, pro kterou jsou děti z dětských domovů již několik let srdeční záležitostí.