Příspěvek na vybudování nové moderní učebny získala škola díky aktivní účasti svých studentů v krajských kolech matematické a fyzikální olympiády.

„Skupina ČEZ v roli generálního partnera olympiád dlouhodobě podporuje zvýšení zájmu o technické předměty v České republice,“ uvedla mluvčí skupiny Michaela Jirovcová.

Vítěze příspěvku losovala Skupina ČEZ z 16 škol, které do matematických a fyzikálních olympiád vyslaly nejvíce žáků. Ředitelku vítězného gymnázia Janu Štenglovou výhra příjemně překvapila a na pilné studenty je náležitě hrdá. O využití příspěvku má jasno:

„V roce 2013 jsme z grantu Oranžové učebny Nadace ČEZ vybavili laboratoř pro praktickou výuku, tato výhra nám umožní modernizovat také učebnu fyziky, kde pokusy předvádí hlavně vyučující.“
Podle ředitelky stojí fyzika stranou zájmu studentů neoprávněně.

„Ano, je těžká, ale to jsou obecně všechny přírodovědné předměty. Myslím, že právě ukázky pokusů, které teorii přiblíží reálnému životu, a možnost si je vlastnoručně vyzkoušet, jsou cestou, jak žáky pro fyziku nadchnout,“ uvádí Štenglová.

Příspěvky 200 tisíc korun v rámci programu Oranžová učebna slouží právě k modernizaci učeben a jejich přizpůsobení k výuce technických předmětů. Zatraktivnění výuky těchto u dětí ne příliš oblíbených hodin je jedním z dlouhodobých cílů Skupiny ČEZ.

„Žáci se fyziky, chemie a matematiky často bojí a my jsme přesvědčeni, že mnohdy zbytečně. Díky moderním pomůckám a přístrojům jim učitelé mohou lépe ukázat zábavnou stránku těchto předmětů,“ vysvětluje Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

Aktivní účastníci olympiád již vyhráli Oranžové učebny gymnáziím v Praze, Ostravě, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci a Pardubicích. Školy si většinou pořídily technické vybavení do laboratoří nebo nové televize, tablety a počítače. V současné době je v České republice již 98 Oranžových učeben.