Tomuto aktu byla přítomna také Mgr. Michaela Zůzová, referentka pro vnitřní a vnější komunikaci FAV.

Z podepsaného dokumentu vyplývá, že obě vzdělávací instituce se dohodly na spolupráci vedoucí k dalšímu zkvalitnění přípravy domažlických gymnazistů v technických a přírodovědných oborech i digitálních technologiích a k podpoře směrování žáků ke studiu technických a přírodovědných studijních programů na vysokých školách.

V praxi to bude znamenat, že FAV bude poskytovat odborné konzultace pro učitele i žáky domažlického gymnázia a podle možností jim zprostředkuje přístup na svá vybraná pracoviště, dále bude poskytovat součinnost při zajišťování besed, přednášek a exkurzí a také pomoc při vybraných předmětových olympiádách a při SOČ.

FAV bude s gymnáziem spolupracovat rovněž při dlouhodobém rozvoji talentu žáků, kteří prokáží mimořádné nadání v oborech vyučovaných na této fakultě.

Nesporným přínosem bude zprostředkování spolupráce příslušných předmětových komisí domažlického gymnázia s vysokoškolskými odborníky, jejímž cílem bude zejména inovace výuky a objasňování nových technologií. FAV také vytvoří předpoklady k tomu, aby si gymnaziální učitelé v případě svého zájmu mohli zvyšovat na FAV svoji odbornost, a to např. formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jan Pek