Bude možné také vstoupit do všech tříd i laboratoří a sledovat průběh výuky.

V 9 a v 15 hodin se ve školní jídelně uskuteční beseda s vedením školy, na níž bude možné získat informace o přijímacích zkouškách, o vlastním studiu i o dalším uplatnění absolventů gymnázia.

Také v příštím školním roce bude na domažlickém gymnáziu otevřeno po jedné třídě čtyř, šesti a osmiletého studia.

Termín přijímacích zkoušek je již znám.

„První kolo se bude na naší škole konat ve dnech 22. a 23. dubna. Zájemce o studium čekají testy SCIO z matematiky, českého jazyka a z obecných studijních předpokladů. Na zkoušky z matematiky i českého jazyka je ale možné se předem připravit v kurzech, které začnou v únoru 2010,“ informovala nás ředitelka gymnázia Jana Štenglová.

Bez přijímacích zkoušek budou přijati zájemci o šestileté studium a ti uchazeči o čtyřleté studium, kteří budou mít na obou vysvědčeních z osmé třídy a na pololetním vysvědčení z deváté třídy průměr 1,00.

Autor: Jan Pek