Devadesát tisíc korun, to je suma, již Gymnázium Jindřicha Šimona Baara (GJŠB) v Domažlicích získalo díky úspěšné reprezentaci v Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice jeho student 19letý Pavel Kůs.

„Členové Rady Plzeňského kraje schvalovali na svém pondělním jednání poskytnutí neinvestičních příspěvků z dotačního programu Talent 2015. Cílem programu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, dále pak rozvíjet péči o nadané žáky a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Tentokrát byly schváleny příspěvky pro pět škol, mezi nimi i domažlické gymnázium," uvedla Alena Marešová, tisková mluvčí KÚ PK.

„Pavel Kůs dosáhl vynikajícího výsledku, na mezinárodní olympiádě získal čestné uznání. Takový žák tady ještě nebyl! Úspěchy jsme zaznamenávali na úrovni republiky, ale na poli mezinárodním, co pamatuji, nikoliv. A to pamatuji hodně!" říká ředitelka gymnázia Jana Štenglová.

Ředitelka gymnázia dobře ví, proč takto hovoří. Vždyť právě vloni tomuto studentovi GJŠB účast v této mezinárodní soutěži konané v Kyrgyzstánu unikla pouze o vlásek. Zato letos lehce prošel přes krajské kolo soutěže do národního v Ostravě, z něhož postoupilo dále nejlepších pět.

Pavel Kůs na mezinárodní olympiádě s dalšími českými účastníky.. „Dál už se dostat nedá. Nechci ale přípravu podcenit, takže si procházím odbornou literaturu, řeším úlohy z minulých ročníků. Strach nemám z teoretických úloh, nýbrž z praktické části mezinárodního klání. Přece jenom už to bude jižní obloha, tudíž orientace na ní bude náročnější," přiznal Deníku před odjezdem své obavy Kůs, který se k astronomii dostal při výuce fyziky.

Peníze, které Plzeňský kraj poskytne za Kůsův mezinárodní úspěch gymnáziu, samozřejmě vítá.

„Vážíme si jeho velkého úspěchu, ve škole jsme jej ocenili a jsme mu vděční, že zároveň získal peníze. Co se týče využití peněz, moc možností tam nemáme, neboť jsou určené na učební pomůcky pro fyziku. V podstatě astronomie a astrofyzika patří do fyziky, takže naši ´fyzikáři´ už mají určitě dávno rozmyšlené, co se za ně koupí," říká ředitelka.

Od ní jsme se dále dozvěděli, že se společně s tímto studentem chystá na Krajský úřad Plzeňského kraje.

„Jsme tam pozváni na 11. listopadu na přijetí u hejtmana. Pavel Kůs si může vzít s sebou rodiče," prozradila ředitelka Štenglová.

K osobě tohoto studenta Baarova gymnázia je nutné dodat, že při studiu neodbývá jiné předměty a své obrovské vědomosti, jež ho vynesly až do mezinárodního měření sil, čerpá zejména z vysokoškolských skript.

Pavel Kůs si v zemi, kde byl na mezinárodní olympiádě, pořídil i toto civilní foto.