Včera dopoledne přijal jeho účastníky starosta Domažlic Miroslav Mach, jenž jim nejprve stručně představil město, jeho historii a tradice Chodska.

Poté vyjádřil potěšení, že se právě domažlické gymnázium zapojilo do projektu, jehož cílem je napomáhat odbourávání předsudků a stereotypů v myšlení.

„Malé děti nemají v myslích žádné hranice, ty se jim vytváří až postupem času a výchovou. Váš projekt přispívá k tomu, aby tyto hranice zase mizely,“ uvedl starosta Mach, jenž poté zahraničním pedagogům předal obrazové publikace o Chodsku.

Na oplátku obdržel v závěru oficiální části setkání upomínkové dárky od účastníků projektu.

Autor: Jan Pek