Jednotlivé panely přinášejí řadu argumentů a informací. Jeden je věnován historii tabáku, další shrnuje výsledky anonymních anket zjišťujících míru zkušeností studentů s nikotinem, jiné se zaměřují na zdravotní rizika spojená s kouřením a najdeme tu také panel věnovaný motivacím, proč nekouřit.

„Při hodině biologie jsme dostali zadáno, co by na panelech mělo být, a při výtvarné výchově jsme je kreslili. Podobu panelů jsme si navrhovali sami. Fakta, třeba obsah škodlivých látek v cigaretách, jsme si museli sami najít na internetu nebo v knížkách,“ informovala nás Kateřina Steinbergerová.

Při vyhledávání podkladů pro jednotlivé panely se gymnazisté zdokonalili v práci s informacemi a dozvěděli se řadu zajímavostí, které je opravdu překvapily, jak dokládají slova Ondřeje Brožíka. „Při biologii jsme dostali za úkol, abychom zjistili, kolik dehtu do sebe dostane za deset let kuřák, který spotřebuje krabičku cigaret denně. Je to přibližně půl kila.“

Stranou pozornosti nezůstala ani ekonomická stránka kuřácké vášně. „Měli jsme také spočítat, kolik za deset let utratí člověk, který vykouří krabičku cigaret denně. Pokud kouří nějaké levné cigarety, bude to přes 160 tisíc korun,“ dodal Ondřej Brožík.

Doufejme, že tyto argumenty pomohou přesvědčit některé studenty, aby s kouřením raději vůbec nezačínali, protože „moderní je nekouřit“, jak sděluje jeden z plakátů umístěných na panelech na chodbě domažlického gymnázia.

Autor: Jan Pek