A tak jsme se na to zeptali ředitelů gymnázií v Domažlicích a v Klatovech. Zeptali jsme se také, kolik mají přihlášených dětí a kolik jich přijmou, nebo co je předností dané školy.

Není pochyb o tom, že o studia na gymnáziích je velký zájem, což potvrzují i jejich ředitelé. Bohužel počet přihlášených mnohdy i trojnásobně převyšuje počet přijatých žáků. Na Gymnázium J. Š. Baara přijali minulý rok do každého ročníku 32 studentů. I tak je to ale mnohem méně, než bylo přihlášených. „Vloni se na osmileté studium hlásilo 78 žáků, na šestileté 91 a čtyřleté 71. Letos máme na osmileté studium 59 přihlášek, šestileté 61 a čtyřleté 58 přihlášek. Do každého ročníku budeme přijímat 30 studentů,“ uvedla ředitelka domažlického gymnázia Jana Štenglová.

Tři nejlepší. Zleva Veronika Čipryč, Jakub Turner a Šimon Mařík.
Králem gymnazistů je letos Klatovan, porazil dva zástupce Plzně

Nejvíce čtenáře zajímalo, kolik bodů přijatí uchazeči na dané studium získávají při přijímacích zkouškách. Na domažlickém gymnáziu tomu bylo v vloni takto: osmileté studium matematika max 34 bodů, český jazyk 34 bodů, šestileté studium matematika 36 bodů, český jazyk 42 bodů a čtyřleté studium matematika 42 bodů, český jazyk 48 bodů.

O zájem o studium na této škole není pochyb. „Jsme škola z menšího města a zájem je rekordní. Studentům se věnujeme systematicky, jak nadaným, tak těm, kterým studium příliš nejde. Máme výborné výsledky v mezinárodních soutěžích. Naši studenti mají 95procentní úspěšnost přijetí na vysoké školy, jen výjimky se nedostanou,“ uvedl ředitelka domažlického gymnázia, kde se rovněž jako na jedné z mála škol skládá certifikovaná zkouška z němčiny.

Mnoho žáků se hlásí také na studium na Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, kde letos přijmou na osmileté studium 30 žáků, na šestileté rovněž 30 žáků a na čtyřleté 60. „Loni po odvolacím řízení bylo přijato na osmileté studium 32, na šestileté studium 32 a na čtyřleté studium 63,“ uvedl ředitel klatovského gymnázia Václav Vogeltanz s tím, že přihlášku na gymnázium si ale podalo žáků mnohem více. Letos podalo přihlášku na osmileté studium 72 uchazečů, na šestileté 80 uchazečů a na čtyřleté 126. Loni mělo zájem o studium na gymnáziu 88 žáků na osmileté studium, 102 na šestileté a 111 na čtyřleté studium. „Je nutno si ale uvědomit, že loni si uchazeči mohli dát maximálně dvě přihlášky, letos si mohou dát tři,“ poznamenal ředitel.

Ponožkovým dnem si školáci v ZŠ Stráž připomněli Světový den Downova syndromu
Školáci ve Stráži na Tachovsku měli Ponožkový den

A jak se dařilo při přijímacích zkouškách na klatovském gymnáziu? Vloni tomu bylo takto: osmileté studium matematika: 34 - 13 bodů, český jazyk 40 - 21 bodů, šestileté studium matematika: 39 - 27 bodů, český jazyk 38 - 21 bodů a čtyřleté studium matematika: 49 - 17 bodů, český jazyk 50 - 25 bodů.

O studium na gymnáziu je stále velký zájem. Ředitel tak Deníku sdělil několik důvodů, proč tomu tak je. „Zájem o naši školu je z důvodu kvalitní přípravy na vysoké školy všech zaměření, úspěšnosti u maturitních zkoušek i na vysokých školách, kvalitní výuky cizích jazyků, využití moderních technologií. Nabízíme širokou nabídku volitelných předmětů, díky kterým se studenti v posledních třech ročnících studia specializují na konkrétní vysoké školy. Dále je to výuka moderních technologií, využití tabletů při výuce, moderní rekonstruované učebny, laboratoře a sportoviště, kvalitní výuka cizích jazyků. Kromě jiného také řada exkurzí vnitrostátních i zahraničních.“

Většina absolventů odchází na vysoké školy a naprostá většina dle ředitele zvolenou vysokou školu také úspěšně dokončí.