Nevěřila jsem téměř vlastním očím, když jsem pročítala v policejních svodkách informace o muži, který se zabarikádoval v cizím domě. Co mne však daleko více překvapilo, bylo počínání vlastníka domu.

V případě, že by se někdo zabarikádoval v mé nemovitosti a odepřel mi do ní přístup, to první, co by mne napadlo, by bylo volat policii. Dotyčný majitel pocinovického domku je pro mne proto velkou záhadou.

Do domu se nedostal už několik dní předtím, než v něm policie objevila nevítaného hosta, a přesto nic neudělal. Napadá mne jediné. Ve svém domku umožnil přebývat individuu, které možná znal, a nyní kalí vody. Má snad z něčeho strach?