Díky vynikajícím výsledkům bývalého studenta Pavla Kůse ve fyzikální a především pak v astronomické olympiádě, v níž dvakrát postoupil dokonce až do celosvětového kola, se podařilo získat od Nadace ČEZ příspěvek na rekonstrukci učebny fyziky.

Ten umožnil, že mohly být pořízeny nové rozvody elektřiny, osvětlení, zatemnění, podlaha, nábytek a hlavně keramická tabule s interaktivním diaprojektorem. Příspěvek nadace pokryl polovinu nákladů, druhá polovina byla uhrazena z rozpočtu školy. Uvedené vybavení je samozřejmě dobře využitelné i při výuce jiných předmětů.

„Interaktivita umožňuje pracovat přímo před žáky s připravenými aplikacemi, jako jsou různé fyzikální pokusy nebo názorné příklady pro vysvětlení učiva. Díky tomu, že promítám na keramickou tabuli, mohu na ni současně také psát nebo kreslit,“ říká učitel fyziky Josef Johánek a jedním pohybem mění postavení předmětů na právě promítaném nákresu.

Nově vybavená učebna umožní atraktivnější a přitažlivější výuku fyziky a tím přispěje ke zvýšení zájmu žáků o technické obory.

Jan Pek