Řídil ji předseda spolku Herman Plötz, do češtiny tlumočil 3. předseda spolku Vlastimil Konrády z Domažlic.

Po loňském ocenění dirigenta, učitele hudby Václava Cibulky z Domažlic se letos dočkala ocenění žena, která se narodila v Čechách, ale dlouhá léta žije v cizině. Po létech strávených v bavorském Mnichově zakotvila ve Furthu im Wald.

Jaroslava Seidlmayer je tlumočnicí a učitelkou českého jazyka. Německé zájemce učila česky ještě před rokem 1989. Po otevření hranic jich ještě přibývalo, takže v kurzech češtiny J. Seidlmayer prošlo kolem dvou tisíc lidí různý profesí, včetně důchodců, kteří se chtěli naučit naši řeč.