Co se vám v obci v poslední době podařilo vybudovat a zvelebit?
Pod Milavče spadají Radonice a Božkovy. Všude se nám povedlo něco vylepšit. Milavče a Radonice jsou plně plynofikovány a je zde zaveden vodovod. V Milavčích máme novou ČOVku s kompletní kanalizací. V závěru minulého roku byla dokončena přečerpávací stanice, která zajistí napojení deseti zbývajících nemovitostí v Milavčích na čističku, a tím bude obec ohledně čištění odpadních vod kompletně vyřešena. V souvislosti s opravou silnic, kterou prováděla SÚS Plzeňského kraje se nám povedlo vybudovat v části Milaveč chodníky s obrubníky. Dokončili jsme výměnu oken v KD, zlepšili prostranství před prodejnou, zmodernizovali hřiště ve školce, postavili další dvě dětská hřiště,  přístupná veřejnosti, a všem třem obcím slouží nový bezdrátový rozhlas. Mnohá vylepšení zaznamenaly i Božkovy a Radonice.

Do čeho se pustíte nyní?
Na konci roku 2013 jsme se dozvěděli, že letos bude ČEZ provádět rekonstrukci nízkého napětí. Pro nás je zásadní připojit se, abychom do stejného výkopu položili kabely veřejného osvětlení. Honem rychle jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci, stavební povolení, abychom mohli zažádat o dotaci, protože předpokládané náklady budou okolo 750 tisíc korun. Čeká nás oprava silnice v Radonicích, oprava budovy na milavečském hřbitově. Chtěli bychom opravit hráz a odbahnit rybník vedle školy v Milavčích. Musíme to však stihnout do června roku 2015.

Proč takový spěch?
V červnu 2015 totiž chystáme již 5. setkání rodáků, které se v Milavčích koná vždy za deset let. První setkání se uskutečnilo už v roce 1975. Letos na podzim se pustíme do příprav budoucího.

Jaké služby mají k dispozici občané Milaveč?
Můj názor je takový, že aby byla obec funkční, musí mít šest věcí – základní a mateřskou školu, farní úřad, poštu, prodejnu a hospodu. To všechno v Milavčích máme.

Máte obrovský kulturní dům. Daří se ho využívat?
Kulturní dům byl postaven v rámci akce Z v letech 1972 – 74. Není to jen relikt tohoto období, ale je plně využit. Je tam  v nájmu Zemědělská společnost Mirabo, hostinec, cukrářská výroba a je zde i obecní knihovna. Sál je využit každý den v týdnu. V pondělí sem chodí mladí fotbalisté, v úterý a ve čtvrtek zde cvičí  ženy, ve středu tu trénují ping-pongáři, v pátek mladí hasiči a po nich opět ping-pongáři, kteří zde i v sobotu pořádají turnaje, a neděli využívá ke zkouškám Spolek Jiřího Bittnera. Mimo ně využívá ve středu, ve čtvrtek a v pátek dopoledne sál KD k hodinám tělocviku mateřská a základní škola. Chtěl bych říci, že všichni zcela zdarma na účet obce.

Jaké spolky u vás máte?
Máme zde hasiče, myslivce, tělovýchovnou organizaci, která má fotbalový a ping-pongový oddíl. Pracuje zde Svaz žen, který pořádá cvičení a dětské programy, jako jsou maškarní ples, chodský bál, mikulášskou nadílku. Výborně zde funguje Spolek Jiřího Bittnera. Spoustu akcí také pořádá obec.

Jaké například?
Vítání občánků, setkání seniorů, slavíme  Svátek matek,  školní sbor pravidelně zpívá na půlnoční v kostele. Velmi se ujaly vánoční koncerty v kostele sv. Vojtěcha. Probíhají zde už patnáct let a jsou velmi navštěvované. Koncertovali zde opravdoví mistři, například koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec, mistr kytary Štěpán Rak, ale také sbor Canzonetta a soubory z Mrákova a Postřekova.

Trápí vás nějaký problém?
Značné problémy se týkají znečišťování silnic zemědělskou technikou. Starosti nám dělají mladíci, kteří si na koupališti zkoušejí svá auta a rozjíždějí nám pozemek. A nyní je to černá skládka, která vzniká u bývalé prachárny. Mimo různého haraburdí se zde objevily i pneumatiky.