Ředitelství silnic a dálnic Plzeň zahájilo frézování stávající vozovky opravy silnice I/26 od železničního přejezdu na Hadrovci směrem k odbočce na Havlovice.

„Jedná se o I. etapu prací na této silnici. Tato metoda oprav byla zvolena na základě doporučení diagnostika a projektanta, samozřejmě na základě měření únosnosti, neboť se jedná o exponovaný silniční tah do Spolkové republiky Německo, kde jezdí tisíce kamionů,“ říká vedoucí manažer provozního úseku ŘSD Plzeň Michal Syřínek s tím, že posléze bude následovat oprava silnice směrem k Draženovu.

„První etapa oprav by měla končit v závěru května, na ni navazující druhá pak zhruba o měsíc později,“ odpověděl na dotaz Deníku Syřínek.