Kdyňští pamětníci se už po sedmatřicáté sešli v Muzeu příhraničí. aby si tentokrát zavzpomínali na významné kdyňské občany.

Po úvodním slovu Rudolfa Šlajera, který spolu s Karlem Fialou program pátečního setkání připravil, připomněl kdyňský starosta Jan Löffelmann hned dva muže, kteří mezi mnoho významných občanů Kdyně rozhodně patří.


Jedním byl František Kohl, tehdejší ředitel kdyňských přádelen.
„František Kohl přišel do Kdyně před válkou. Nejenže postavil ve Kdyni dva tenisové kurty, které byly nejlepší ve městě a v zimně se na nich dokonce dalo bruslit, byl dokonce vyznamenán samotným prezidentem Spojených států amerických Dwightem D. Eisenhowerem,“ vzpomínal Löffelmann.

František Kohl dostal od amerického prezidenta jako součást poděkování amerického lidu originál amerického praporu za to, že před ukončením II. světové války přechovával americké vojáky. Než mu byl prapor věnován, vyžádalo si americké velvyslanectví potvrzení o pravdivosti jeho činů, které svými podpisy stvrdili kdyňští občané. Originální americká vlajka je dodnes uložena v kdyňském muzeu.

Další vzpomínanou významnou osobností města byl archivář Matěj Šlais. Byl zaměstnán v okresním archivu v Horšovském Týně a ve své době byl nejstarším archivářem v republice. Byl vášnivým fotografem, vydával vlastním nákladem pohlednice, skládal verše a sbíral vše, co mělo vztah k rodnému Kdyňsku. V roce 1955 se mu splnil sen, byl pověřen vybudováním archivu v Domažlicích.