Velitel mířkovských hasičů Miroslav Lehner ukazuje jen z části zachovalou fotografii mířkovského hasičského sboru, na které bohužel nic nenapovídá dataci jejího vzniku a pouze oblečení jednotlivých aktérů odkazuje na období rakousko–uherského mocnářství.

Dnes mají mířkovští hasiči 22 členů, 12 členů je i ve výjezdové jednotce. Mířkovský sbor spadá do kategorie JPO III a jeho členové vyjíždějí k požárům i nehodám až za hranice Tachovského okresu, hodně je zaměstnává území Sedmihoří.

„Před rokem jsme tam při jednom požáru tahali na kopec Rozsocha čtyři sta metrů hadic a byli jsme tam dva dny. Dalo nám to pěkně zabrat, zrovna když jsme pořádali maškarní ples,“ vzpomíná Lehner.

K náročným zásahům je potřeba dostatečné vybavení – Mířkovští disponují dvěma cisternovými vozy CAS 24 Liaz a CAS 32 na podvozku Tatra 148, osobní auto škoda 120 je bohužel ve špatném technickém stavu. Sbor vlastní plovoucí, kalové motorové i elektrické čerpadlo a další vybavení, ke kterému dopomohl především obecní úřad. „Máme nehořlavé oblečení, dýchací techniku, vybaveni jsme dobře, jen těch výjezdů by mohlo být více, aby technika neležela půl roku v garáži, čímž se poškozuje,“ říká velitel s tím, že techniku proto pravidelně kontrolují.

Mířkovští hasiči by rádi opravili střechu na hasičské zbrojnici, pomáhající obci formou brigád, každoročně pořádají maškarní ples pro děti, o pouti zařizují posezení s muzikou a samozřejmě mají na starosti i stavění májky.

Hasičských soutěží se Mířkovští kvůli nedostatku času neúčastní, nemohou si však stěžovat na nedosatek mladých členů. „Většině našich kluků je kolem třiceti let, dokonce jsme nedávno přibrali i nového, teprve sedmnáctiletého člena,“ poznamenal Lehner.