Slavnostního zahájení se ujal starosta obce František Jílek, který popřál všem krásné svátky, hlavně dětem, kterým Vánoce patří především. Děti z mateřské školy byly také prvními účinkujícími. Vedeni učitelkami Petrou Černou a Janou Fridrichovou nacvičili krásné pásmo, které přítomní diváci odměnili bouřlivým potleskem.

O hlavní program se postarala Lidová škola umění ve Kdyni pod vedením ředitelky Milady Nejdlové a učitelek Oksany Vovsíkové – klavír a Petry Belfínové – flétna. Na keyboard koledy a vánoční písně zahráli Adina Stárková a Jaroslav Zavadil. Další účinkující byla Johanka Lárová z Chodské Lhoty, která za klavírního doprovodu paní ředitelky krásně zazpívala dvě koledy. Na housle se představil Matouš Fiala, jehož housličky vnesly do místní kaple pravou vánoční atmosféru. Následovalo vystoupení flétnistek Evy Pešťákové a Anny Černé společně s jejich učitelkou Petrou Belfínovou. Toto umělecké trio moc krásně doplnilo celé vystoupení. O závěrečné vystoupení se postaraly Milada Nejdlová a Oksana Vovsíková, které čtyřručně zahrály známé vánoční písně.

Po ukončení kulturního programu se ujal slova starosta místních hasičů Josef Stuiber, který rovněž popřál krásné svátky a dal rozsvítit vánoční strom, ten pak velitel sboru Václav Kafka slavnostně rozsvítil. Bohužel nepřálo nám počasí, a i když hasiči přitápěli horkým svařáčkem, většina lidí odcházela, za teplem domova. Nejdéle proto vydržely děti, kterým nějaká ta kapka nevadila.

Na závěr nutno poděkovat těm, kteří strom uřízli a dopravili na místo a namontovali do fundamentu, členům mysliveckého sdružení Javor v Chodské Lhotě, na které se při této akci často zapomíná. Jsou to páni myslivci – Jiří Franěk, Josef Jílek, Sláva Dorko, Miroslav Husník, Zbyněk Kováč, Jakub Dorko a Josef Koutník, který měl na starost osvětlení. Samozřejmě keteringové službě hasičského sboru a pracovníkům obecního úřadu, kteří celou akci připravovali. Velké poděkování všem účinkujícím i jejich vedoucím.

Milan Zajíc