V polovině srpna ji posvětil bývalý bělský farář František Salášek, který má pevné osobní vazby se svým dřívějším působištěm.

Kaplička je zasvěcena svatému Janu Nepomuckému. Aby mohla být na svém místě postavena, muselo bělské zastupitelstvo dokonce změnit územní plán.

Kamion se převrátil na bok

„Poděkovat musím všem, kteří mi pomohli. Starosta Libor Picka se změnou územního plánu, místostarostka Kamila Císlerová peněžním darem, farář František Salášek zajistil z Hostouně posvěcené cihly, Bedřich Skopák daroval stavební materiál na základy, Honza Tomášek pomáhal s budováním základů, Petr Cingroš se souhlasem šéfů z továrny nabídl cihly, s ohýbáním plechů na střechu pomohl Jan Zíka. Tonda Groll mi poskytl odborné zednické rady a pomohl s omítkami, pan Blažek zapůjčil lešení, starosta Hostouně Miroslav Rauch zajistil kamenný křížek, který je zabudován v horní části kapličky, pan Němec dodal fasádní barvy, Ivan Jermář se postaral o výzdobu a mí sourozenci Zdeněk, Jarmila a Marie poskytli peněžní dar,“ shrnul stavitel.

„Je to stavba, která má mj. sloužit k zastavení a vzájemnému setkávání místních, kteří chtějí mít dobrou vůli,“ připomněl při slavnostním vysvěcení starosta Libor Picka.

„Úplně nová kaplička je v našem kraji naprosto ojedinělou nebo dokonce jedinou takovou stavbou,“ připomněl farář Salášek.