„Potřebujeme nasbírat peníze na 56 600 kusů střešních tašek. Tenhle počet máme vypočtený od architekta, který zhotovoval projektovou dokumentaci. Celou dobročinnou akci spustíme po podepsání memoranda s městem, které bude deklarovat spolupráci mezi veřejností, městem a naším spolkem,“ uvedla Jana Podskalská, předsedkyně zmíněného spolku.

„Každá akce, která připomene stav zámku, ve kterém je, je k věci,“ zmínil poběžovický starosta Hynek Říha a pokračoval: „Musíme zapomenout na to, že od někoho dostaneme 250, 300 milionů korun a opravíme celý zámek. Musí se začít opravovat po malých částech, město má omezený rozpočet, nemůže do oprav pumpovat obrovské množství peněz. Nejdůležitější je teď oprava střechy, ta bude stát okolo 6 milionů korun a pak je nutné také vytvořit koncepci na jeho budoucí využití.“
Memorandum mezi městem a spolkem bude poběžovické zastupitelstvo schvalovat 22. června.

„Jde o prohlášení, které stanoví základní komunikační pravidla,“ shrnul Říha. Popsal i svoji představu rozdělení kompetencí: „Spolek se bude snažit o propagaci zámku a o získání peněz z darů a případně sbírky. Město pak bude shánět případně dotace a spolufinancovat opravy ze svých zdrojů.“

Připomněl, že město v minulosti dávalo do opravy střechy statisíce korun.

„Nutná je ale generální oprava,“ zdůraznil Říha.

Je několik možností, jak se dostat k dotačním penězům.. „Je možnépokusit se opět o zařazení do programu Záchrany architektonického dědictví. Tady je ale možné na dotace získat zhruba milion korun ročně. Případně je možné záchranu této regionální památky konzultovat s Plzeňským krajem. Je otázka, zda se pokoušet o prohlášení za národní kulturní památku. To má dvě strany mince. V tom případě bude ale oprava pod mnohem větším dohledem a poté nebude moci být objekt využíván pro účely, které budou přinášet peníze z komerčního provozu,“ nastínil Říha.

Děti přebraly ocenění za své práce v plzeňské katedrále.
Děti přebraly ocenění za své práce v plzeňské katedrále