Soutěže se zúčastnilo 21 družstev, z toho šest družstev žen. Závody vyhráli Štítarští hasiči, nejlepší ženské družstvo pak bylo ze Strýčkovic. Domácí hasiči obsadili devátou příčku.

Společně s hasičskou soutěží, kterou organizačně zajišťovali křenovští hasiči i občané, probíhal také zmíněný festival piv.
Na čepu bylo šest různých druhů a těžko říct, kdo vyhrál. Nutno dodat, že kromě piva se točila i žlutá limonáda, o kterou byl také velký zájem.
V rámci kulturního odpoledne byl pro nejmenší připraven skákací hrad a vanilková zmrzlina. Velkou atrakcí se pak stalo vypouštění skákacího hradu, kdy se všichni přítomní po povel velitele SDH společně rozběhli a naskákali na plachtu vypouštěného hradu. Zapojila se i hojná část dospělých. Chybět nemohl stánek s bohatým občerstvením.

V podvečer pak zahrála skupina Olympic revival, které předcházela svatba německého ženicha a thajské nevěsty, které oddal křenovský starosta Vladimír Bufka. Nešlo však o skutečný obřad, spíše o zábavnou slavnost, oba dva již totiž byli sezdáni v Asii. K obřadu pak připravily křenovské hasičky překvapení v podobě černobílého baletního vystoupení.

Na závěr patří velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách závodů, děvčatům ve stáncích, moderátorovi Honzovi Maříkovi a všem, kteří přispěli k bezproblémovému průběhu soutěže a pivních slavností. Děkujeme všem, kteří přišli a dobře se bavili. Není lepší odměny za vynaloženou práci.

Lenka Volkmannová