A bylo to nejen soutěžení, kdo dřív naplní terče vodou, ale také setkání lidí, kteří část svého volného času věnují hasičině.
Hned v úvodu byla nastoupená družstva i diváci svědky milé události – moderátor soutěže Václav Ponocný st. předal stužku s pěti prýmky za padesát aktivně odsloužených let u dobrovolných hasičů Jaroslavu Lehnerovi a popřál mu hodně zdraví do dalších let.

Ihned po nezbytném rozdělení rozhodčích se rozběhla štafeta, tentokrát nikoliv na rovince střídavě 4x100 metrů v jednotlivých disciplínách (překážka s oknem, plná překážka, přenesení hasicího přístroje na vzdálenost 30 metrů a přeběhnutí kladiny s rozvinutím hadic, připojením k rozdělovači a připojení proudnice), ale po obvodu areálu, což disciplíně poněkud ubralo na divácké atraktivnosti. Štafetu běžela družstva Dobříkova, Pocinovic, Chodské Lhoty a Loučimi, která se i v tomto pořadí umístila.

Tahákem soutěží je bezesporu požární útok s vodou, kterého se kromě zmíněných sborů zúčastnila i dvě družstva pocinovických žen (mladší a starší) a mužů nad 35 let Smržovic a ten už sledovala téměř stovka diváků. Úkolem sedmičlenného družstva je rozvinout hadice a z nádrže pomocí motorové stříkačky nastříkat hadicemi do nádoby pod otvorem terče 10 litrů vody, což je měřeno elektronicky (stejně tak jako štafeta).

K hladkému průběhu této akce je potřeba nejen rychlost, ale také grif při zacházení jak se savicemi před stříkačkou, tak i s hadicemi za ní a hlavně s proudnicemi a jako pokaždé se při soutěži přihodilo pár drobností, které ovlivnily pořadí. Faktem ale zůstává, že pomalu ale jistě se na přední místa prodírají mladší hasiči, což je víc než dobrá zpráva. Při neúčasti Libkova excelovali v Pocinovicích nikoliv místní, jak bývalo zvykem, ale Dobříkovští. Jejich družstvo do 35 let bylo první jak ve štafetě, tak i v útoku. Na druhé straně potěšila účast hasičů ze Smržovic, jejichž členská základna čítá něco málo přes 15 lidí. I u nich „zapracovala“ náhoda, když po rozvinutí hadic výkon motoru stříkačky párkrát zvolnil až vysadil úplně.

Ozdobou soutěže je účast již zmíněných pocinovických žen, jejichž časy si za stejných podmínek nijak nezadaly s mužskými kolegy…
„Jsem ráda, že dnešní soutěž dopadla úspěšně pro všechny a zvlášť musím ocenit smržovické hasiče, kteří i přes problémy se stříkačkou svůj pokus nevzdali a nakonec terče nastříkali,“ řekla po rozdělení pohárů za umístění starostka Pocinovic a členka jejich ženského družstva Marie Homolková. Okrsková soutěž potvrdila, že dobrovolní hasiči jsou v případě nutnosti platnou složkou integrovaného záchranného systému.

Pořadí muži do 35 let:
1. Dobříkov
2. Chodská Lhota
3. Pocinovice
4. Loučim

Nad 35 let:
1. Pocinovice
2. Loučim
3. Chodská Lhota
4. Smržovice

Zdeněk Huspek