„Dříve sloužily jako sklepní prostory pro uchování potravin – masa, zelenina, ovoce, dokonce sem byly ukládány i sudy s pivem," vyprávěl dětem jejich průvodce Radek Čáni.

Chodby v domažlickém podzemí byly vybudovány do dvou až tří pater, která jsou vyhloubená v jílu. Postupně se propojovaly sklepní prostory mezi jednotlivými domy na náměstí i v sousedních ulicích.

„Některé chodby byly únikovými východy pro případ ohrožení. Máme zmapováno asi pět těchto východů z města," konstatoval  Čáni.

Osudným zásahem pro komplex chodeb bylo dobetonování základů domů na náměstí poté, co se v roce 1964 tři z nich v horní části náměstí propadly kvůli podmáčení z prasklého vodovodního řadu.