„Naší obci se dnes plní dlouhodobé přání,“ těmito slovy zahájil starosta obce Václav Šmejkal slavnostní uvedení hřiště do provozu.

Na zúčastněných bylo vidět, že netrpělivě čekají na přestřihnutí pásky, nicméně na to si museli počkat do chvíle, kdy starosta poděkuje všem těm, kteří se na výstavbě nového víceúčelového sportovního hřiště podíleli.

Poděkování patřilo architektovi stavby, stavební firmě Linhart spol. s r. o. , která hřiště zrealizovala a se kterou byl starosta osobně velice spokojený, už jen proto, že firma pracovala včetně sobot i nedělí.

„Jsou to vážně makáči, ráno v 7 hodin začali a večer v půl šesté skončili,“ chválil starosta. Poděkování dále patřilo například stavebnímu dozoru, geodetické kanceláři, Městskému úřadu v Horšovském Týně, zastupitelstvu obce Vidice a dalším důležitým, bez kterých by se tento projekt neobešel.

Po vřelém poděkování následovalo to, na co všichni zúčastnění netrpělivě čekali, slavnostní přestřižení pásky, kterou přestřihl starosta společně s členem zastupitelstva Ladislavem Eisenreichem, asistovala jim při tom místostarostka Jaroslava Šinálová.

Zahájení provozu hřiště učinila prvním výkopem míče na bránu členka zastupitelstva Ilona Fišerová a vedla si přitom velmi dobře.

Hřiště bude sloužit převážně ke sportovním a kulturním akcím a místní věří, že jim do obce vnese zbrusu nové akce a události, které se v obci ještě nekonaly. Využití na hřišti jistě najdou i samotní místní obyvatelé, od nejstarších až po ty nejmenší, kteří ceremonii pozorně sledovali.

Slavnostní přestřižení pásky sklidilo velký potlesk. Posléze starosta vyzval všechny zúčastněné k přesunu do místní hospůdky, která slouží obci jako kulturní místnost, ve které proběhl slavnostní přípitek všech zúčastněných a bylo zde připravené bohaté pohoštění, k tanci a poslechu zahrála kapela z Horšovského Týna.

Od záměru po samotnou realizaci to trvalo zhruba rok, nyní již hřiště stojí tam, kde si ho přáli místní mít. Žádost o výstavbu stavebního povolení podával starosta 4. ledna tohoto roku. Stavba byla spolufinancována z programu Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015. Celkové náklady akce vyšly na 1.692.448 korun. Dotace z Plzeňského kraje činila 470 000 koruna z vlastních zdrojů obce šlo celkem 1.222.448 korun.

Do budoucna má obec několik záměrů. „V plánu je například výstavbu sociálního zařízení jako součást hřiště, šatny pro sportovce, nebo třeba houpačky a skluzavky pro děti.“, uzavřel starosta Šmejkal.

Jiří Studnička