Vzápětí podobný akt proběhl i u pamětní desky Matta Konopa, amerického osvoboditele s chodskými kořeny. V podobném duchu pojali oslavy i v Horšovském Týně. Tam přijeli i zástupci Plzeňského kraje. Na letošní oslavy byl pozván i zástupce americké ambasády Pplk. Jon Fisher. Vzhledem k situaci se nezúčastnil osobně, ale poslal videovzkaz. Zástupci amerického velvyslanectví poslali vzkaz i do Domažlic. Níže si je můžete pustit.

Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube

Piety v Domažlicích budou ještě pokračovat, a to 8. května. I tato druhá část se bude konat bez účasti veřejnosti a v komorním duchu. Věnce zástupci města položí u památných míst - na hřbitově u hrobu V Dáli, na židovském hřbitově u pomníku obětí šoa, u pomníku Obětí nacismu na Chodském náměstí a u pomníku obětí válek v Havlovicích.

Oprava kaple ve Štítarech. Socha a sluneční hodiny.
Kaple ve Štítarech bude letos dokončena