Zvíře přesně určila specialistka na ekologii divokých zvířat Tereza Mináriková z organizace Alka Wildlife. Při identifikaci jí pomohly předchozí snímky, jež vznikly díky přeshraničnímu projektu. V něm odborníci mapují populaci rysa ostrovida. „Nebylo úplně jednoduché zjistit, že je to Tanja. Fotky jsou trochu rozmazané a chybí nám pohled ze strany. Nakonec Tanju prozradila atypická skvrna, kterou má na levém boku u páteře. Skvrna byla na snímku trochu vidět, což rozhodlo,“ popsala Mináriková.

Doplnila, že samice je pravděpodobně březí. Kolem ní se totiž pohybuje dvouletý Vojta, který se poprvé objevil loni na podzim a jenž pochází z německé strany Šumavy. Mláďata se zpravidla rodí koncem května či začátkem června. „Jednak je teplo, jednak už je k dispozici dostatek drobné kořisti, jako jsou myši, hraboši nebo zajíci. Samice má většinou dvě až tři koťata, která schová do nory. Asi dva měsíce je kojí a tráví s nimi většinu času. Odchází, jen když jde lovit,“ sdělila specialistka na ekologii divokých šelem.

Poté už samice začíná opouštět noru i s mláďaty, která si postupně zvykají na maso. Podle Minárikové se mláďata zcela osamostatní zhruba kolem jednoho roku a většinou odcházejí jinam. „Kocouři jsou akční a mizí daleko, kočky zůstávají blíž. Někdy se stává, že jsou v jednom teritoriu matka s dcerou, což je i příklad Tanji,“ dodala.

Odborníci mapují v Českém lese populaci rysa ostrovida od roku 2013. Tehdy se na snímcích fotopasti objevila Tanja, jejíž přesný věk ani původ nejsou dosud známy. „Narodila se v roce 2011, možná ještě dříve. První koťata měla o dva roky později,“ vypočítala. Od té doby už se v oblasti vystřídali čtyři samci, s nimiž měla Tanja mláďata, Vojta je posledním, pátým partnerem. Podle Minárikové jsou všichni jeho předchůdci po smrti, zřejmě se stali oběťmi pytláctví.