„Symbolika na něm je zvolená tak, aby charakterizovala obci a její kořeny,“ zmínila jednatelka SDH Hluboká Jana Vogeltanzová.

Nechybí na něm patron hasičů svatý Florián s ochrannou rukou nad hlubockou kapličkou, skřížené sekerky, hasičský žebřík, znak hasičů vsazený do lipových větviček a v neposlední řadě i hasičské heslo. To vše pak pokřtil kdyňský farář Miroslav Kratochvíl. „Po požehnání mají prapory zvláštní statut. Uloží se na čestné místo, a kdyby třeba hořela hasičárna, musí se vynést jako první,“ řekl.

Posvěcená symbolika sboru pak stanula v čele průvodu, který doprovodil pietní akt projevu úcty obětem druhé světové války a skončil na hlubockém koupališti. Tady zejména pro hosty čekala ukázka hasičské techniky, a to od sboru ze Kdyně a z Eschlkamu.

Němečtí hosté si připravili opravdu lahůdku – přenést vejce z kuželu na kužel pomocí těžké techniky. Velké úspěchy sklízeli mladí hasiči, starší dámy se o zkoušku jemné práce pokoušely raději ve dvojici.

Kdyňská osádka poté vyvážila moderní technologii ukázkou jedné z nejstarších. Předvedli, že automobilová stříkačka nazvaná Babička, by stále ještě dovedla hasit.

„Hasiči ji tehdy zakoupili za 60 tisíc zlatých a ještě v roce 1940 na ni měli dluh. V padesátých letech měla být tato stříkačka sešrotovaná při likvidaci starých aut a zařízení,“ zmínila krátce k osudu téměř stoleté stříkačky Jaroslava Mlezivová, jednatelka SDH Kdyně.

Starou techniku předvedli ale i z Hluboké. „Starou motorovou stříkačku, kterou jsme v roce 1931 koupili za 40 tisíc korun, jsme při této příležitosti převezli z postřekovského muzea, kde je uložena, sem do Hluboké,“ řekl starosta SDH Hluboká Petr Drahoňovský. Zmínil i řadu úspěchů mladých hasičů. „Fungují už devět let,“ dodal.

Na závěr slavnostní části, kdy se vzpomínalo na první požár či loňskou rekonstrukci hasičárny, obdrželo několik členů vyznamenání.

Odpoledne už si do režie převzala dechová kapela Dupalka. Skončila ale na vodě. V rámci sázky několik členů kapely hrálo z voru uprostřed vodní plochy. Napětí při hře rostlo, ale muzikanti i nástroje zůstali v suchu.