Těsně před výstavou probíhala instalace přihlášených a předložených exemplářů, které podrobovali odbornému hodnocení. „Každý druh zvěře má různé kategorie pro hodnocení a stanovenou bodovou škálu, ze které můžeme přidělovat body. Sleduje se barva paroží, symetrie, koruna, perlení,“ popsal Deníku předseda hodnotící myslivecké komise pan Procházka.

„Oproti loňským ročníkům vidíme mnohem vyšší nárůst daňků,“ prozradil Václav Duffek, předseda Okresního mysliveckého spolu v Domažlicích, který výstavu pořádá. Letos se bude vystavovat 429 srnců, 188 daňků, 24 muflonů, 28 jelenů sika a 20 jelenů obecných. A právě jelen obecný vévodí čelnímu panelu, na kterém se prezentují nejlepší kusy s možnou aspirací na medaile. Trofeje a paroží na tomto panelu dostanou potvrzení, na jakou dosahuje medaili. Pokud o ni majitel stojí, pošle se exemplář do Lysé nad Labem, kde se pořádá Národní myslivecká soutěž. „Dojde zde ale k přebodování podle jejich měřítek a kritérií a poté má vystavovatel na medaili nárok,“ vysvětlil pan Procházka.

Bengálští tygři z cirkusu Arlet.
Do Domažlic míří cirkus Arlet. Divákům ukáže i zlatého tygra

Na každý pád je nutné podotknout, že se nejedná o soutěž loveckou, ale výhradně chovatelskou. Nezáleží na největším úlovku, bere se v úvahu i skutečnost, jestli se jedná o škodnou. „Vystavené trofeje jsou kusy, které přírodě škodí, nepřežili by nebo by nezajistili další silnou generaci. Naším úkolem je udržovat populaci zvěře pro další generace a na udržitelné míře, ne jako v případě černé zvěře, která se vymkla kontrole,“ dodal na závěr Procházka.