„Našim cílem je podpora aktivního života v obci, podpora osob s hendikepem, posílit pocity sounáležitosti k místu kde žijeme, získávat a předávat odborné poznatky v oblastech zdraví, ekologie, kultury a neziskového sektoru,“ představila všem přítomným činnost spolku jeho zakladatelka a předsedkyně Lenka Ticháčková a zároveň připomněla akce, které UCHO během pěti let zorganizovalo.

V rámci oslavy pátého výročí spolku byla pokřtěna nová publikace pro děti Duhový most do země překvapení vydaná právě tímto spolkem.

Kmotrami nové knihy se staly Krista Hemzáčková a Lenka Hečková.

Hasičská soutěž v Pasečnici
OBRAZEM: Hasiči soutěžili v Pasečnici

„Je to krásná publikace. Oceňují hlavně to, že jste v knize dokázali skloubit vše dohromady. A tak si v knize mohou čísti děti, které ještě technicky nečtou a mohou rozvíjet své schopnosti. tato kniha dokazuje, že žádné dítě není nevzdělatelné,“ řekla o knize Krista Hemzáčková, která mimo jiné pracuje i jako pedagog v Centru vývojové péče při neonatologickém oddělení FN Plzeň a která je autorkou mnoha učebních publikací.