Především školáci odborného učiliště se ke své praktické výuce na nedalekém pracovišti v Horšově (Školní hospodářství Horšov), kam učňové z různých oborů na praxi dochází, vrátili po více než měsíční pauze. Výuka i takto prakticky zaměřených oborů dosud probíhala on-line. Učiliště poskytuje praktické vzdělání v učňovských oborech kuchařčíšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů, zemědělec farmář a obor zedník.

Zástupce ředitele školy Petr Konáš vyjádřil pochybnosti nad tím, co budou absolventi znát. „Třeba u opravářů probíhala distanční výuka tak, že jsme jim zadali úkol, jak opravit například motor, nebo podle obrázku měli určit, jak spravit páku na brzdě a podobně, ale byla to víceméně teorie,“ nastiňuje Konáš průběh distanční výuky.

Učňové během praktické výuky na pracovišti v Horšově, kde se znovu pustili do práce, ovšem nejistě v žádném případě nepůsobí.

Na pracovišti soustředěně pilují své praktické dovednosti a zdá se, že jim práce jde od ruky. Podle jejich vlastních slov jim návrat do praktické dílny nedělá žádný problém.

V případě cukrářů a kuchařů byla situace s distanční výukou lepší, mohli totiž plnit i praktické úkoly. „Podle zadání doma uvařili, své výtvory nafotili a poslali. Jen to nemohl nikdo ochutnat,“ vysvětluje Konáš. Od středy jsou už ale zpátky v Horšově, kde běžně v rámci praktické výuky připravují pokrmy pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro veřejnost.

Ta si ale na jídla horšovskotýnských mladých kuchařů bude muset počkat. „V tuto chvíli vaříme v rámci školní jídelny a do běžného provozu se vrátíme až s dalším rozvolněním,“ líčí Konáš a doufá, že brzy začnou vařit znovu v plné kapacitě, tedy až pět set jídel denně.