Studenti oborů Mechanik-seřizovač, Obchodník, Gastronomie a Kosmetické služby si převzali i osvědčení Europass, které jejich vzdělání osvědčí i na zahraničním pracovním trhu v rámci Evropské unie.