Poutníci vystoupali na tento kopec, aby se zúčastnili mše svaté, kterou sloužil klatovský kaplan P. Bystrík Feranec. Kaple svaté Markéty se nachází na rozhraní okresů Domažlice a Klatovy a patří do farnosti Dlažov.

Mše svatá se zde koná vždy jednou za rok po svátku svaté Markéty. A protože bylo příznivé počasí, mohli někteří poutníci ještě vystoupat na rozhlednu, ze které byl krásný výhled do všech světových stran.

M. Matějková