Jedním z hlavních tématů jeho proslovu byla důležitost tradiční rodiny, vztahů, klasických obřadů i hodnoty, na kterých stojí křesťanství.

Mezi přítomnými bylo tradičně mnoho dospělých i dětí v krojích.

Slavnostní přijetí hostů na domažlické radnici v rámci Chodských slavností.
FOTO: Hosté slavností byli přijati v obřadní síni radnice