Jedním z hlavních tématů jeho proslovu byla důležitost tradiční rodiny, vztahů, klasických obřadů i hodnoty, na kterých stojí křesťanství.

Mezi přítomnými bylo tradičně mnoho dospělých i dětí v krojích.