Setkání na státní hranici bylo doplněno prohlídkou vykopávek zbytků zaniklé vesnice, tu vedl Franz Reimer z Waldmünchenu.

V Lučině díky práci dobrovolníků vzniká skanzen, který ukazuje základy některých původních budov. Podle zákaldů je tak patrné, kde stál kostel, fara, pivovar, hospoda nebo několik dalších domů.

V obci žilo necelých tři sta obyvatel.